Made in Horten

«Made in Horten» er en serie filmer hvor vi forteller historien om noen av de spennende teknologibedriftene våre.

Se Video

Teknologibyen Horten

Horten = teknologi. Her blir du bedre kjent med noen av de ledende teknologiselskapene i byen. 

Les mer +Les mindre -
Se Video

Sensonor – til månen fra Horten.

98 % av omsetningen til Hortens-selskapet Sensonor kommer fra utenlandske selskaper. Ikke så rart kanskje, når sensorene selskapet leverer sørger for at NASA kan lande på månen og at Superbowl blir dokumentert for idrettsfans i hele verden.

Teknologiselskapet Sensonor utvikler og produserer gyrosensorer og bevegelsessensorer for satellitter, raketter, helikoptre, kameraer, humanoids og andre avanserte innretninger som trenger stabilisering og styring.

– Våre sensorer kan sammenlignes med bevegelsesorganet du har inne i øret ditt. Når du putter på en sånn sensor på diverse utstyr, får du informasjonen du trenger for både å kontrollere og stabilisere bevegelsene, sier Hans Richard Petersen, Vice President of Product Development and Marketing hos Sensonor.


FRA SILICON VALLEY TIL SKOPPUM

Siden oppstarten i 1985 på Horten har Sensonor utviklet og levert avanserte sensorer til noen av de mest innovative teknologiselskapene i verden.

– Det er en stor anerkjennelse for oss når selskaper fra Silicon Valley tropper opp på døra vår og blir her i flere dager for å spesifisere opp produkter de trenger oss til å levere. At de ikke kan finne den teknologien andre steder i verden, men må komme hit, er en fin boost for oss alle, sier Petersen.

Sensonor har kontraktsfestet med de aller fleste kundene sine at de ikke har lov til å fortelle hvilke selskaper de jobber med.

– Det er jo litt synd, for vi har kanskje den mest «utenomjordiske» kundelisten i Norge. Men mange av de kundene som kommer hit, ønsker å beholde oss som en godt bevart hemmelighet, og det må vi respektere, sier Petersen.

STORE I VERDENSROMMET

Et selskap som det imidlertid ikke er noen hemmelighet at Sensonor jobber for, er NASA. For sensorene til Hortens-selskapet er viktige innen romfartsindustrien. Produktene er med på mange av de store rakettene som løfter satellitter opp, og er også integrert på flere av de systemene som skal lande på månen. Sensonor har også systemer installert på International Space Station som er med på å overvåke dokkingen av nye lastepoder som kommer til romstasjonen med forsyninger.

– Noen skal bare til månen for å vise at de kan det, og noen skal dit for å utvinne metall. Uansett hva de foretar seg der oppe i verdensrommet, bruker de våre sensorer for å komme dit, sier Hans Richard.

AUTONOME KJØRETØY

Sensonor har sensorer på mange arenaer, blant annet blir amerikanske Superbowl filmet med kamera som er stabilisert med sensorer her fra Horten. I tillegg er selskapet store innenfor selvkjørende kjøretøy som trenger svært nøyaktige presisjonssensorer for å kunne navigere.

– Innenfor autonome kjøretøy skjer det veldig mye. Der har vi direkte innpass hos de mest anerkjente selskapene i verden, de som leder an utviklingen. Her er det jo også flere Hortens-bedrifter som ligger langt fremme, spesielt innen sjøfartøy, som vi samarbeider med, forklarer Petersen.

LOVPRISER FAGMILJØET I HORTEN

Det er ikke tilfeldig at Sensonor holder til i den gamle marinebyen. For Horten har lang historie innenfor teknologiutvikling knyttet opp mot ingeniørmiljøet og sjøforsvaret på Karljohansvern. Det har ført til at det i dag er en rekke ulike selskaper som jobber med avansert teknologi i området, og at det er mange kompetente fagfolk som holder til her. 

– I Horten har vi et godt nettverk mellom bedriftene og universitet. Siden vi ikke er i direkte konkurranse med hverandre, deler vi informasjon og kompetanse. Det gir et unikt miljø – og er en styrke for regionen vår, sier Petersen

KONKURRERER MOT SEG SELV

Sensonors utviklingsprosesser tar gjerne fem år fra de begynner å diskutere nye løsninger med kunder, til levering av nye sensorer i et produkt. Til stadighet er det en rekke ulike prosjekter som har kommet til ulike steg i utviklingen, det gir et godt grunnlag for å forske frem nye produkter. 

– Vi har et mål om at vi alltid skal ligge i tet. For det er vi selv som skal konkurrere ut produktene våre med nye og enda bedre produkter, før andre gjør det. Det holder oss skjerpet og innovative, avslutter Hans Richard Petersen.

Les mer +Les mindre -
Se Video

Kongsberg Maritime – kartlegger verdenshavene fra Horten

Når nye havområder skal utforskes, fiskekvoter skal settes eller miner skal oppdages, er det sonarer fra Horten som gjør jobben. Kongsberg Maritime er det ledende selskapet i verden på sonarutstyr for utforskning, kartlegging og forvaltning av verdenshavene og havressursene. Selskapet utvikler maritime løsninger som brukes på båter og undervannsfartøy rundt om på alle verdenshav.

– Vi leverer sonarer og ekkolodd som ser og kartlegger havbunnen veldig detaljert. Vårt utstyr brukes også til å overvåke hvor mye fisk og hva slags fisk som er i havet samt å oppdage uønskede objekter i havet, som for eksempel miner, forklarer Bjørn Jalving, leder for subseavirksomheten i Kongsberg Maritime.

FORSKNINGSBÅTER PÅ ALLE VERDENSHAV

Selskapet leder an teknologiutviklingen innenfor feltet, og er storleverandør til forskningsbåter rundt om i hele verden.

Sonarene er også installert i små autonome undervannsfartøy som er utviklet i Horten og som kan være med når forsknings-skipene drar ut på havtokt.

– Vi leverer egne autonome, selvkjørende undervannsfarkoster med avansert sonarutstyr som kan gå ned til 6000 meters dyp, sier Jalving.

NÆRHET TIL HAVET

Kongsberg Maritim holder til på Strandpromenaden i Horten. Totalt er det ca. 420 mennesker innenfor alle funksjoner som er jobber her. Både selgere som kjenner markedet, utviklere som gjør at selskapet har et teknologisk forsprang, proffe prosjektledere samt dyktige folk innenfor administrasjon og produksjon.

I tillegg til god tilgang på kompetente medarbeidere i Horten, er nærheten til havet viktig for Kongsberg Maritime.

– Vi har til en hver tid tre båter ute på fjorden, året rundt. Ombord utvikler, demonstrer og tester vi systemene våre. At vi holder til her i Horten, ved Oslofjorden, er derfor essensielt for oss, sier Jalving.

BÆREKRAFTIG FORVALTING AV RESSURSENE

Havet er helt avgjørende for fremtiden til menneskeheten. 70 % av jorden er dekket av hav. God forvaltning av hav-ressursene er derfor livsviktig for bærekraftig utvikling. Og i det fremtidsperspektivet har Kongsberg Maritime en viktig rolle å fylle.

– Havet gir oss mat i form av fisk, det gir oss energi og det gir oss 50 % av det oksygenet vi puster. Derfor er det livsviktig å ta godt vare på havet. Blant annet blir 90 % av alle kvoter med bærekraftig fiske satt med kalibrert utstyr levert og produsert av oss i Horten. Gjennom våre systemer bidrar vi til bærekraftig aquakultur, og det er noe vi er veldig stolte av og som vi bare skal bli enda bedre på i fremtiden, sier Jalving.

Les mer +Les mindre -